Hírek

A természet tanítása - A kertész

TavaszA reggeli órákban a kertész kiment, hogy gondozza kertjét. Az egyik ribizli bokornak túlságosan nagyra nőttek az ágai és félt, hogy nem fog termést hozni ezért visszametszette őket. Ahogy visszavágta ágait, a végénél nedves lett, olyan mintha sírna a bokor. A kertész úgy érezte mintha beszélne hozzá és ezt mondaná: "Ó, kertészem hogy tehetsz ilyet velem? Azt gondoltam, hogy a barátom vagy, aki szeretettel gondot visel rólam, mióta csak elültettél. Nem látod, milyen szépen fejlődök? Már majdnem fele akkorára nőttem, mint a kerítés melletti fák és nemsokára olyan nagy lehetek, mint ők. De te most levágtad ágaim és szépséges leveleim odalettek. Csalódott és keserű vagyok, hogy így bánsz velem..." Erre a kertész szelíd, szeretetteljes hangon így felelt: "Kérlek, ne sírj! Szükséges volt megmetszeni téged. Nem azért ültettelek, hogy nagyra nőj és árnyékot adjál, hanem, hogy termést hozzál. A fák, a kerítés mellett hiába nagyok, de nem képesek termést hozni, ellenben veled. Ha nem vágom vissza ágaidat, akkor minden erőd elmegy arra, hogy nagyobbra nőj, de akkor nem lennél képes termést hozni. Ne aggódj, egy napon hálás leszel azért, amit tettem. Lehet, hogy most még nem érted de bízz bennem és javadra lesz. Nagyon hálás leszel amikor meglátod a termésedet!- Az évek során a kertésznek egyre több kertre kellett ügyelnie. Arról álmodozott, hogy egy napon rábízzák az egyik arborétum gondozását. Úgy tűnt, hogy álma megvalósul, de végül - nem tudni milyen okból - egy másik kertész kapta meg az állást, akinek fele annyi tapasztalata sem volt mint neki. A kertész nagyon elszomorodott és Istenhez kiáltott: "Istenem, hogyan tehetted ezt velem? Hosszú évek munkája és fáradozása, erre egy ilyen ember kapja meg ezt az állást. Azt hittem, hogy segítségemre leszel és támogatsz, hogy előrébb jussak és pont a cél előtt teszed ezt? Miért vagy ilyen kegyetlen, mivel érdemeltem ki?- Isten gyöngéd hangon így felelt: "A te életedben Én vagyok a kertész!- Ekkor a kertésznek eszébe jutott, hogy évekkel ezelőtt, ő mit mondott a bokornak... Sokszor van az, hogy az ember úgy érzi, megrekedt az élete. De Isten útjai kifürkészhetetlenek. Ő még a legrosszabb dolgot is a javunkra tudja fordítani. Ismer minket és a javunkat akarja, nekünk végeznünk kell a ránk bízott feladatot és bízni Istenben, hogy Ő vezérli életünket és soha nem hagy cserben, még ha valamikor úgy is érezzük. Jézus azt mondja: "Ne aggódjatok életetekért!-

Gyöngyösi hadosztály

Hadosztályunk fiatal, csak három éves múltra tekinthet vissza Gyöngyösön, az elmúlt év legnagyobb eredménye számunkra az volt, hogy állandó helyre költözhetett közösségünk, így alakalmaink az istentiszteletek, ima- és bibliaórák, a baba-mama és az ifjúsági klubok, a közös zenélések is mind otthonra leltek. Az elmúlt néhány évben jó kapcsolatunk alakult ki a városban, ismertségünk növekszik, gyakran veszik igénybe segítségünket, a szociális területen dolgozók is. Rendszeresen látogatjuk és segítjük a városi idősek otthonának lakóit, a gyermekek és családok átmeneti otthonának lakóit, a pszichiátria és szenvedélybetegségben élőket, a nagycsaládosokat, és a város hajléktalanjait is.

Szolgálatunk nem csak Gyöngyösre, de a környező falvakra is kiterjed az alábbi területeken:

 • Kirándulások, szabadtéri programok
 • Adományok: ruhák, élelmiszerek, tisztálkodó szerek, használt bútorok és műszaki cikkek
 • Szociális és lelki tanácsadás
 • Az ózdi idősek otthonában lelki segítségnyújtás a lakók és személyzet számára is
 • Nyári ingyenes gyermektábor a rászoruló gyermekek számára
 • Speciális segédeszközök adományozása

Vágyunk arra, és egyben legfontosabb célunk is, hogy: egyre több ember ismerje meg Jézust, mint személyes Megváltót szolgálatunkon keresztül ebben a városban is , és ezáltal gyökeresen meg tudjon változni az életük.

Válaszút Háza

A rehabilitációs otthont elsősorban olyan aktív korú munkaképes, egészségi, pszichés és szociális állapotukban visszafordítható módon károsodott személyek vehetik igénybe, akik önként vállalják rehabilitációjuk érdekében az együttműködést. Női rehabilitáció Az ellátottak az ország bármely területéről jelentkezhetnek etnikai, vallási, felekezeti megkülönböztetés nélkül: érkeznek utcáról, Büntetésvégrehajtási Intézményekből, kórházból, megromlott családi, élettársi kapcsolatból. Vannak olyanok, aki a lakásmaffia, a munkanélküliség vagy a prostitúció áldozatai, vagy állami gondozásból kikerült fiatalok. Komplex szolgáltatás (lakhatás biztosítása, egészségügyi ellátás, képzés, tanácsadás, személyiségfejlesztés, terápia…) nyújt lehetőséget az itt élők társadalmi beilleszkedéséhez. Nappali melegedő A XVII. kerületi Lemberg utcában található intézmény nappali melegedőjét 2007. január 1-tőlreggelenként felkereső hajléktalan emberek friss zsíros kenyeret és egy csésze-forró teát kapnak, mely éhségüket és szomjukat csillapítja. A következő szolgáltatásokat vehetik igénybe: személyes tisztálkodás, mosás, ruhaszárítás, csomagmegőrzés, postacímadás, szociális-ügyintézés, szociális, mentális segítségnyújtás, ruhaosztás, étkeztetés. A nappali melegedőt általában 80-90 fő veszi igénybe naponta. Népkonyha A népkonyhán étkezők létszáma naponta (hétfőtől péntekig) általában100-110 fő. A nappali melegedőbe betérők is igénybe vehetik, de kerületből érkező rászorultak is hozzájuthatnak a meleg ételhez.

Budapest Józsefváros

Az Üdvhadsereg Józsefvárosi Gyülekezete Budapest belvárosában található. Isten kegyelméből 2010-ben lesz 15 éve, hogy megnyitotta kapuit a testileg, lelkileg rászoruló emberek felé. Rendszeres alkalmaink: istentiszteleti alkalom, vasárnapi iskola, Bibliaóra, imaóra, ifjúsági klub, kreatív női alkalom, férfitalálkozó, zenei gyakorlás, kirándulás, szabadtéri program, ételosztás hajléktalanoknak, téli teajárat hajléktalanok számára, gyermektábor, gyülekezeti tábor. A gyülekezeti élet mellett felelőséget érzünk a hajléktalanok és rászorult családok megsegítésére. Minden hét csütörtökön 500 adag meleg ételt osztunk ki a Keleti pályaudvarnál a Baross szobornál. Szívbemarkoló, amikor idősekkel, kisgyermekekkel és kismamákkal találkozunk, akik meleg ételért állnak sorban a téren. A lehetőségeinkhez mérten ruhával, gyermekjátékokkal, élelmiszercsomaggal támogatjuk a kerületben élő szegény családokat. Jó kapcsolatunk van a kerületi népjóléti tevékenységet végző szervezetekkel, akik hozzánk irányítják a rászorultakat.

Ha szeretne személyesen is megismerni minket szeretettel várunk gyülekezeti alkalmunkra vasárnaponként 16 órától.

Cím: 1086. Budapest, Dobozi utca 31. Megközelítés: Nagyobb térképre váltás Keleti pályaudvartól: 24-es villamossal 2 megálló Blaha Lujza tértől: 28, 38 villamossal 3 megálló Orczy tér: Busz: 9, 109 Troli: 83, 89 Villamos: 24, 28

Rákoscsabai Gyülekezet

Az Üdvhadsereg Rákoscsabai Gyülekezete 1992. július 1-jén nyitotta meg kapuit a XVII. Kerület Óvónő u. 3. sz. alatt. Szolgálatuk során a gyülekezet tagjai jó kapcsolatot alakítottak ki a Családsegítő Központtal, Gyermekjóléti Szolgálattal, a Védőnői Szolgálattal és a helyi Nagycsaládosok Egyesületével. 1996. december 15-én a közösség egy szebb, nagyobb épületbe költözött a kerületen belül, a Lemberg utca 38-ba, és azóta folyamatosan itt működik. A gyülekezet az alábbi programokat biztosítja az érdeklődők számára:női bibliatanulmányozó kör, a női kreatív klub, a katonaképzés, a Baby-song baba-mama klub, a Szivárvány ifjúsági klub, a melegedőben evangelizációs igehirdetések, a gyülekezeti istentiszteletek melyekre minden érdeklődőt szeretettel várnak. Különleges szolgálatokkal is fordulnak a környezetük felé: a nyári napközis táborban helyet biztosítanak a kerületükben élő hátrányos helyzetű gyermekek számára, a Pantomim és Bábcsoport a kerületi iskolákban, néhány gyülekezetben, az Üdvhadsereg gyülekezeteiben és intézményeiben és a roma misszióban is aktív. Az Alfa tanfolyam célja, hogy segítséget nyújtson az érdeklődőknek a bibliai igazságok megértésében. Alkalmaik nyitottak, szeretettel várják a betérőket.

Új Reménység Háza

Magyarországon az elmúlt 10 évben megsokszorozódott a fedél nélkül élők száma. Az utóbbi években egyre markánsabban megfigyelhető, hogy a hajléktalanságot újratermelő társadalmi gazdasági problémák és jelenségek (munkanélküliség, elszegényedés, lakhatási problémák, alkoholizmus, drogfüggőség) felerősödtek. Az olcsó szálláslehetőségek és szociális lakások hiánya, valamint a krízishelyzetek kapcsán kialakuló családi konfliktusok gyakori következménye az otthontalanná válás. A hajléktalanok között igen nagy számban található a halmozottan hátrányos helyzetű családokban felnevelkedett, az állami gondoskodásból kikerült, hosszabb-rövidebb börtönbüntetésből szabadult, elvált, vagy alkoholfüggővé vált személy. A Magyarországi Üdvhadsereg által működtetett Új Reménység Háza Férfi Hajléktalan Szálló a fent megfogalmazott problémákkal küzdő férfiak számára nyújt tervezhető időre elfogadható megoldást. A naponkénti ellátás során azokra az erkölcsi alapelvekre is hangsúlyt helyezünk, melyek a keresztyén értékközvetítés által remélhetően enyhítik az otthontalanság megalázó és kiszolgáltatott állapotával viaskodó embertársaink szenvedéseit, reményt adva és kiutat mutatva számukra. Ellátás:               Hajléktalan férfiak átmeneti szállása 100 fő részére.                               Szociális ( népkonyha) étkeztetés naponként 250 személy részére.   Cím: 1086 Budapest, VIII. Dobozi utca 29. Telefon: +36 (1) 314-2775, +36 (1) 303-9318 Fax:        +36 (1) 314-2775 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." data-cke-saved-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy67611 + '\'>'+addy_text67611+'<\/a>'; //-->           

Üdvhadsereg Gyöngyösi Hadosztálya

Tel.: 37-504-041 Fax: 37-504-042 Villámposta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." data-cke-saved-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy74321 + '\'>'+addy_text74321+'<\/a>'; //--> Tisztek (lelkészek):  Hegedüs Macher Rozália és Macher Ádám Alkalmaikat a Gyöngyös,  Jókai Mór utca 25. szám alatt kialakított imatermükben tartják: Hétfőn 10.00-12.00 óráig szociális és lelki tanácsadás Kedden 17.00-18.00 óráig Bibliaóra Csütörtökön 10.00-12.00 óráig „Iciri piciri” baba-mama klub Pénteken 17.00-19.00 óráig ifjúsági óra Szombaton 14.00-16.00 óráig fúvós zeneoktatás Vasárnap 10.00 órától Istentisztelet, az alkalom alatt 10 év alatti gyerekeknek külön foglalkozás Időszakos programjaik: Decembertől márciusig ételosztással segítenek a fedél nélkül élőknek, és bibliaórát is tartanak. Decemberben a rászoruló családoknak karácsonyi ünnepséget szerveznek, a gyermekeknek különféle programokkal és szerény ajándékkal kedveskednek, erre az utcán pénzt gyűjtenek. Egész évben élelmiszercsomagokat osztanak a rászoruló családoknak, valamint használt bútorokkal, műszaki cikkekkel, használt ruhákkal és lábbelikkel tudják segíteni a rászorulókat. Nyáron egyhetes napközis gyermektábort szerveznek szponzorok segítségével a rászoruló gyermekek részére. A tábor a gyerekeknek teljesen ingyenes. Nyáron fúvós zenei táborba visznek gyermekeket Budapestre, ahol képzett zenetanárok foglalkoznak velük, és a tábor végén koncertet is adnak. Fúvós és könnyűzenei gospel koncerteket szerveznek tavasztól őszig. Személyes ügyekben (esküvő, temetés, lelki gondozás, tanácsadás stb.) telefonon előre egyeztetett időpontokban tudnak megbeszélést tartani. Munkájukat a környékbeli falvakban is végzik. Az Üdvhadsereg egy nemzetközi keresztény szervezet, melynek hitvallása a Bibliára épül. Az 1865-ben William Booth metodista lelkész által alapított, Londonból induló, és jelenleg a világ 117 országában működő Üdvhadsereg mindenütt azonos irányelvek szerint munkálkodik, munkamódszereit azonban az adott ország körülményeihez igazítja. Fontos céljuk a szegénység és az erkölcstelenség elleni küzdelem. Magyarországon az Üdvhadsereg először 1924-től 1949-ig működött, majd 1990-ben kezdte újra munkáját. Közel 150 éve ugyanaz a jelszavuk: „Levest, szappant, üdvösséget”. Más szóval: ha az ember éhes, vagy nincs lehetősége tisztálkodni, nem elég Isten szeretetéről beszélni neki, hanem enyhíteni kell a szükségeket. Az Üdvhadsereg tehát szociális, karitatív jellegű szervezet, nem pedig zárt közösség. Alkalmaikon minden embert szívesen látnak, minden segítséget örömmel fogadnak, és más szervezetekkel és egyházakkal szívesen dolgoznak együtt. Hivatásukat – a nehéz helyzetbe került emberek megsegítését – komolyan veszik. Szolgálatukkal, munkájukkal Isten szeretetét akarják továbbítani minden ember számára.

Fény Háza Anyaotthon

Magyarországon évente mintegy 6000 olyan regisztrált bűncselekmény fordult elő, amely családon belüli erőszaknak minősíthető. Az alacsony feljelentési hajlandóság miatt sok anya, gyermek, vagy közeli hozzátartozó nem vállalja a rendőrségi, bírósági procedúrával együtt járó megpróbáltatásokat, így a bűncselekmények valódi száma ennek többszöröse. Az Üdvhadsereg Fény Háza állami feladatot ellátó egyházi fenntartású családok átmeneti otthona. 1995. március 20-án nyitotta meg kapuit, azóta több száz család talált itt menedékre és segítségre. Az intézmény speciális ellátást és védelmet nyújt a családon belüli erőszak áldozatai számára, ezért kifejezetten csak bántalmazott nőknek és gyermekeiknek kíván hathatós segítséget és védelmet biztosítani. Szolgáltatásainak célja, hogy az Otthonban segítséget kérő anyák megnyugodva, erőt gyűjtve, újraszervezzék életüket, és gyermekeik védelmet kapjanak a további veszélyeztetettséggel szemben. A gyógyulásukat közvetlen segítségnyújtással és közvetett formában (szolgáltatások közvetítésével) törekszünk teljessé tenni. A segítségnyújtás, elhelyezés igénybevételének feltételei:

 • telefonos egyeztetés alapján, felvételi beszélgetést követően
 • amennyiben krízis helyzetről van szó, telefonos felvételi beszélgetés alapján
 • férőhely hiányában várólistán történő regisztráció
 • a Fény Háza vezetője és a team döntése alapján
 • orvosi igazolás bemutatása arról, hogy a család egyetlen tagjának sincs fertőző betegsége
 • az Otthon házirendjének elfogadása
 • az elhelyezés indokoltsága (családon belüli erőszak)

Debrecen

Az Üdvhadsereg 2001 márciusában indította munkáját újra el a városban. Rövid bemutatkozás: Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az elesettek és rászorulók helyzetén javíthassunk, ezért lelki és fizikai szükségeik figyelembevételével próbálunk a lehető legalkalmasabb segítséget adni. Különleges szolgálataink a börtönmisszió és a fúvószenekari koncertek, amelyek eszközök az evangélium továbbadásában. Rendszeres vasárnapi alkalmaink részévé vált az is, hogy a hozzánk látogató gyermekek számára reggelit készítünk, mert családjuk nem tudja biztosítani ezt számukra. Több új program, tevékenység is elindult az elmúlt év folyamán:

 • Imaestéket szervezünk minden második hónapban
 • A téli hidegben, 6 hónapon keresztül, egy nagylelkű adomány segítségével, meleg ételt osztottunk a helyi hajléktalanok számára, minden szombat és vasárnap, 100-100 adagot
 • Ruha- és cipőraktárunkból havi rendszerességgel több száz család számára biztosítottunk adományt
 • Új gyülekezet plántálása indult el Hajdúnánáson
 • Nyári, egyhetes táborunkban 30 rászoruló gyermek számára biztosítottunk lehetőséget a kikapcsolódásra, közülük 6 lehetőséget kapott a Tisza-tó meglátogatására is
 • Májusban amerikai csoport segítségével két család számára tudtunk segítséget nyújtani lakókörnyezetük élhetőbbé tételében.
 • Tartós élelmiszercsomagokat az év folyamán összesen 400 család számára tudtunk juttatni.

Hálásak vagyunk az elmúlt időért, és reménykedve várjuk Isten munkájának további kibontakozását. Szeretettel várunk minden érdeklődőt alkalmainkra. Üdvhadsereg Debreceni Gyülekezete Debrecen Ruyter utca 27. 4034 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." data-cke-saved-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy84876 + '\'>'+addy_text84876+'<\/a>'; //-->

ADOMÁNYOZÁS