„… ellenben amire eljutottunk, aszerint járjunk. Legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi példát adtunk nektek. 3, 15- 4,9

Ahhoz, hogy az Isten megismerésében elmélyülhessünk időre és odaszánásra van szükség. A megszentelődés egy folyamat, melyben napról napra előrejuthatunk. A gond azonban akkor jelentkezik, amikor eljutunk egy hitbeli felismerésig, de nem a szerint éljük az életünket.
Van, hogy tisztán halljuk Istenünk üzenetét: légy figyelmesebb, megbocsátóbb, örvendezőbb, adakozóbb, elnézőbb, türelmesebb, szeress önzetlenül! Halljuk, értjük, hogy az Úr mit kíván, de nem a szerint járunk el! Olykor a tiszta és mindenkinek hasznos igei tanácsokat figyelmen kívül hagyjuk. Miért? Mert könnyebb a számunkra megszokott utakat járni! Lehet, hogy belül érezzük: nem helyes az, amit teszünk, de azzal próbáljuk magunkat nyugtatgatni, hogy mi már csak ilyenek vagyunk! Pál apostol nem egyszerűen önmaga követésére hív. Nem önmagának akar „VIP-s csapatot" szervezni, hanem Krisztus seregébe gyűjt katonákat. Bizonyságtévőket, önként, szívből az Úrért munkálkodni tudókat keres. Ő maga példa akar lenni, de tudja, hogy a legfőbb példa az élő Jézus Krisztus.

ADOMÁNYOZÁS