Világosság gyermekei

 

Mert egykor sötétségben voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban: éljetek úgy, mint világosság gyermekei” Efézus 5:8.

Pál számára nem létezett olcsó kegyelem. Leveleiből láthatjuk, mennyire komolyan vette a keresztény életet! Az efézusiakat bátorította az elhívásunkhoz méltó életre, amikor arra kéri őket, hogy teljes komolysággal járják a hit útját.


A Názáreti Jézus Krisztus megváltása árán nyerhetünk üdvösséget, ezért életünkkel fejezzük ki hálánkat a megváltásért, ami Jézusban a miénk! Új életet kaptunk, akkor éljünk vele úgy, ahogy Isten megkívánja!
Ma Isten igéje minket is cselekvésre hív! Nem járhatunk sötétségben, ha az Övéi vagyunk! Kijöttünk-e teljesen a sötétségből Isten világosságára? Mert Istennél nincs olyan, hogy részben! Nem lehet csak részben az Úrhoz tartozni.
Nem mehet minden ugyan úgy tovább, mint azelőtt, hogy az Urat megismerted. Ha nem történt változás, ha minden ugyan olyan maradt az életedben, akkor vajon biztos vagy-e abban, hogy a sötétségből kijöttél Isten világosságára? A legjobb módja ennek megvizsgálására, ha naponta keresed az Istennel való kapcsolatot, olvasod az Ő beszédét, ami a Biblia és engeded, hogy a Szentlélek megmutassa számodra, hogy valójában milyen is vagy.

Gazsó Andrea

ADOMÁNYOZÁS