Bounless Határtalanul 2. hét

 

2. hét ( 2015  január 12 napjával kezdődő hétre)    

 

Máté 6 – Jézus még több tanítást ad, beleértve azt, hogyan imádkozzunk és rangsoroljuk a dolgokat az életben

 • Az adakozásod a rászorultak felé azért történik, hogy ezzel kivívd mások elismerését, vagy Isten iránti szeretetedből ered?
 • Mi az imádság? Kinek van joga imádkozni? Az imának bizonyos hosszúságúnak kell lennie? Hangosan kell mondani? Bizonyos időben imádkozhatunk csak?

Máté 7 – A megfelelő ítélőképesség szükségessége és ennek gyakorlati tanítása

 • Fennáll-e annak a veszélye, hogy másokat a cselekedeteik alapján ítélünk meg, míg magunkat a saját indítékaink szerint?
 • Miért hasonlítja össze a „keskeny” utat a romlásba vezető úttal Jézus? Miről szól a 13 - 14 versekben található igeszakasz?
 • Ha Jézus a kőszikla, mit jelképezhet a homok, az eső és a szél?

Máté 8 – Jézus gyógyító ereje és példák a természetfölötti erőre

 • Milyen módon volt a százados hite nagyobb a többiekénél?
 • Ez a fejezet megjeleníti Jézus gyógyító erejét, erejét a természetes és a természetfölötti dogokban. Létezett- e azóta valaki, aki hasonló erővel bírt?
 • Képzeljünk el valakit, aki ma isteni erővel bír. Milyen bizonyítékokkal kellene rendelkeznie? sokban különbözne Jézus idején tapasztaltaktól?

Máté 9 – Még több gyógyítás és kérdés

 • Miért vádolták Jézust istenkáromlással?
 • Jézus életre kelti a halott lányt, meggyógyítja a vakot és a némát. El tudjátok képzelni milyen hatással lehetett ez azokra, akik tudomást szereztek róla?

Máté 10 – a tizenkét tanítvány elnevezése és evangélizáló misszióba való kiküldetése

 • A 32- 33 versekben található igeszakasz a mai keresztények számára kihívást jelent vagy vigasztalást?

Kihívás a gyermekeknek – Az Úr imája – Máté 6:5-15

Gondoljátok, végig hogyan tennétek személyessé az Úr imáját ezeknek a mondatoknak a befejezésével:

 • Dicsőítelek és tisztellek Uram, mert…….
 • Segíts Uram, hogy másokkal……………
 • Köszönöm,hogy…….
 • Sajnálom,hogy…………………
 • Segíts megbocsájtani, hogy………………………………….

ADOMÁNYOZÁS