ADOMÁNYOZÁS ››

Emberek/arcok


Központi Iroda - RHQ

 

Bernhard Wittwer őrnagy


Az Üdhadsereg magyarországi vezetője

 

1988 óta szolgálok az Üdvhadseregben, feleségemmel Reginával együtt már több,mint 21 éve vagyunk több gyülekezetben vezetők.

Két feladat vezetett engem a leendő Üdvhadsreg tisztek képzési területére.

Svájcban, Ausztriában és Magyarországon is szolgálhattam már az Üdvhadsregben. 2009-ben nevezetek ki Reginával együtt a Közép-Svájci Régióbeli vezetőivé, 2015 július 01. óta pedig a Magyarországi Üdvhadsereg vezetői vagyunk.

Jézus Krisztusba vetett hitem meghatározza életemet és mindennapjaimat. Krisztusban találtam meg bűnöm és vétkeim bocsánatát. A Bibliával készülök fel a napra:naponta erőt merítek, útmutatást, segítséget, örömöt békességet és Istentől való megbecsülést kapok.

Vidám, kellemes és zenei érzékkel megáldott ember vagyok.

Az emberek akik ismernek, néha emlékeztetnek rá,hogy munka közben mosolyogjak.

   

 

Regina Wittwer őrnagy

 

 

Az Üdhadsereg magyarországi vezető helyettese

 

 

Vidám természetű vagyok, kedvelem a kreatív dolgokat, szeretek emberekkel beszélgetni, és mindent, ami az emberekhez kapcsolódik. Kapcsolatom Istennel számomra a legfontosabb, ami létezik. VELE szeretnék tölteni időt, és ŐT szeretném egyre jobban megismerni. Azért döntöttem az Üdvhadsereg mellett, mert itt nagyon sokféle módon szolgálhatok Istennek.

27 éve dolgozom férjemmel az Üdvhadseregben. Munkánk különböző helyzetekbe és helyekre vezetett minket. Valamikor könnyebb volt, és valamikor nehezebb. De épp a nem könnyű helyzetekben tanulhattam a legtöbbet. Ezek olyan helyzetek voltak, amelyek közelebb vittek engem Istenhez.

Két nagyszerű lányunk és egy kedves vejünk van.

 

   
   

Halmaghi Laura


Titkárságvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiszáné Gneth Gabriella


PR és projektvezető

 

 

2009 szeptembere óta vagyok az Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország munkatársa. Munkaterületem egyrészt : kisebb és nagyobb, hazai és európai forrásból megvalósuló projektek teljes lebonyolítása, másrészt szervezetem kommunikációjának kooordinálása.

Legfrisebb területem az adományszervezés, immár képzett fundraiserként igyekszem nemes feladataink elvégzéséhez minél szélesebb körű támogatást aktiválni.

Férjemmel és három gyermekünkkel osztom meg mindennapjaimat, kiváltságnak tartom, hogy van kiért és miért végigélni a napokat.

Hitem mottóját legjobban az alábbi szavak foglalják össze :

"A vidám szív a legjobb orvosság." Példabeszédek könyve 17 rész 22 vers

 

Gyülekezeti/hadosztályi lelkészek/tisztek 
 

 

Benedek Zoltán hadnagy

 

Debreceni Gyülekezet/Hadosztály vezetője

Budapesten születtem, és ott is nevelkedtem. 2009 óta házasságban élek feleségemmel, akivel közösen neveljük fiúgyermekünket. 2013 nyarán az Üdvhadsereg tisztjeinek avattak bennünket. Jelenleg a debreceni gyülekezetben végzünk tiszti szolgálatot.
Életünk fő célja, hogy hirdessük Krisztus feltámadásának örömüzenetét.

Benedek Zoltán

Benedekné Cséki Annabella hadnagy

 

Debreceni Gyülekezet/Hadosztály vezetője


Benedek Annabella vagyok 25 éves.
Férjemmel, és kisfiammal Debrecenben élünk, és a helyi gyülekezetben végzünk lelkipásztori szolgálatot.
2013. nyarán az Üdvhadsereg tisztjének avattak.
Fiatal lelkészként legfőbb célom, hogy Jézus Krisztus evangéliumát hirdessem, és ezáltal az elhívásomat betöltsem.

benedekné

Cséki Győző kapitány

 

Miskolci Gyülekezet/Hadosztály vezetője, börtönlelkész

2013 szeptemberétől  a miskolci gyülekezet plántálását végezzük  feleségemmel, ami egy csodálatos kihívás számunkra.  Tizenhat éve hirdetem Jézus kegyelmét a magyarországi Börtönökben.
Harminc éve boldog házasságban élek, két nagy lányom van és egy unkám.
Hiszem, hogy az evangélium által sokak megismerik   Jézus Krisztus kegyelmét szeretetét.

Cséki Győző

Cséki Marika kapitány

 

Miskolci Gyülekezet/Hadosztály vezetője

Tizenkilenc éve ismertem meg Jézus Krisztust Uramnak és Megváltómnak.
Két gyermek édesanyja és egy fiú unoka nagymamája vagyok.
Új területet és új lehetőséget kaptam Istentől az Ő országának építéséhez Miskolc városában.
Jó reménységgel nézek a jövő felé, mert hiszem, hogy Isten mai is munkálkodik  az emberi szívekben.

Cséki Marika

Gazsó Andrea kapitány

 

Rákoscsabai Gyülekezet/Hadosztály vezetője

1998 óta hívott el Isten az Ő szolgálatára az Üdvhadseregben. Férjemmel az Üdvhadsereg Rákoscsabai gyülekezetének vagyunk a lelkészei, tisztjei. Isten három gyermekkel áldott meg Bennünket. Munkámban a múltban és jelenben is meghatározó a fiatalokkal való foglalkozás. Mivel én is fiatalon fogadtam el Jézus Krisztust megváltómként, ezért égető szükségét látom annak, hogy fiatalok mielőbb hozzanak döntést Krisztus mellett.
Nagyon szeretek énekelni és örömöm telik abban, hogy ezt Isten szolgálatában is használhatom.

Gazsó Andrea

Gazsó Gábor kapitány

 

Rákoscsabai Gyülekezet/Hadosztály vezetője

1997-től dolgozok az Üdvhadseregben. 2013 szeptemberétől az Üdvhadsereg Rákoscsabai Gyülekezetét és katasztrófavédelmi szolgálatát vezetem. Korábban Józsefvárosban és az Üdvhadsereg Központi Irodájában szolgáltam.
Szeretem a zenét és nagy öröm számomra, ha másoknak segíthetek.

Gazsó

Hegedűs Macher Rozália kapitány

 

Fény Háza Családok Átmeneti Otthonának lelki vezetője

 

Rozália

Macher Ádám kapitány

 

nyugalmazott tiszt

 

Ádám

Macher Rozália kapitány

 

nyugalmazott tiszt

 

Rozália

Nagy Gábor kadét

 

Gyöngyösi Gyülekezet/Hadosztály vezetője

 

 

Vecsey Béla kapitány

 

Józsefvárosi Gyülekezet/Hadosztály vezetője


 

Béla

Vecsey Enikő kapitány

 

Józsefvárosi Gyülekezet/Hadosztály vezetője

Nem keresztény családba születtem. Férjemmel 27 éves házasok vagyunk, öt gyermekünk van.  Az Üdvhadseregben ismertem meg az Úr Jézust, mint személyes megváltómat. Tizenhat évig tartoztam, a Rákoscsabai gyülekezethez, először segítséget kérő megterhelt emberként, majd látogatóként, azután katonaként, néhány évvel később tiszti szolgálatra elhívott kadetként, és végül nyolc évig gyülekezetvezetőként.
Az Úr 2013-ban férjemmel együtt, új szolgálati területre küldött, a Józsefvárosi gyülekezetbe,  a következő Igét helyezve a szívemre: „Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek; hogy az énbennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek.” (Mt 26.18) Ennek az elhívásnak a betöltésére helyezem a hangsúlyt szolgálatomban.
Különleges ajándékként élem meg az Üdvhadsereg Szivárvány bábcsoportjának vezetését, amelyben fiataljainkkal együtt szolgálunk, evangélizációs bábdarabokkal, Húsvétkor és karácsonykor iskolákban, nyáron táborokban, utcamisszióban, és ahová hívnak bennünket.

EnikőIntézmények vezetői
 

 

Bodorné Csernyi Erzsébet


Reménység Centrum, Gyöngyös

Isten kegyelméből  feleség, 4 gyermeket nevelő anya, anyós, 4 unokánk mellett nagymama,  idős szülő mellett gyermek lehetek.
Hálás vagyok azért, hogy elhívást kaptam az Üdvhadseregen belüli szolgálatra, így a  Gyöngyösön működő Reménység Centrum  intézményvezetőjeként szívem vágya, hogy munkatársaimmal együtt Isten szeretetét vigyük azok felé, akik vendégként hozzánk betérnek, illetve az utcai szociális munka során velünk kapcsolatba kerülnek.
A jövő nemzedékéért érzett felelősségérzet mellett külön öröm számomra, hogy kisgyermekek életének formálásához is hozzájárulhatunk, kora gyermekkorban hallhatják tőlünk  Isten igéjét,  és  rajtuk keresztül szüleikkel is napi kapcsolatba kerülhetünk, szükség esetén segítő kezet nyújthatunk.
 

Bodorné Cseri Erzsébet

Falusi- Tóthné Réz Ibolya


Új Kezdet Háza

2007. óta dolgozom az Üdvhadseregnél, eddig a Válaszút Háza Integrált intézményben intézményvezető helyettesi, majd 2010 szeptemberétől intézményvezetőként szolgáltam. Az Üdvhadsereg Rákoscsabai Gyülekezetének a látogatója, majd katonája lettem 7 éve. 2014. június közepétől az Új Kezdet Háza beindításán dolgozom. Reménység szerint, 2014 októberében megnyitja kapuit az Új Kezdet Háza és nagy segítség lesz a rászorulók számára.

Tóthné

Győri Anna -Mária

 


Válaszút Háza

2008 júliusa óta dolgozom az Üdvhadsereg Válaszút Háza Integrált intézményben. Öröm számomra, hogy az Istenbe vetett hitemet nem kell különválasztanom a szakmai munkától, és olyan munkatársakkal dolgozhatok, akik hasonló értékek mentén szeretnének a klienseinknek segíteni.   Férjemmel 3 gyermeket nevelünk. Szeretek a családommal lenni, hobbim a kézműveskedés.

Jó erre emlékeztetni magam: "És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem: semmi hasznom abból." 1Kor.13,2-3.

Győri

Kun Hajnalka


Új Reménység Háza

Szociálpedagógusként az Üdvhadseregbe kaptam elhívást, ahol - a bibliai emberképet figyelembe véve - a teljes embernek kívánunk segítséget nyújtani: szellemiekben, lelkiekben és testiekben egyaránt.
Keresztény családba születtem, melyben generációkra visszamenően voltak élő hitű, újjászületett emberek. Gyermekkoromban, 9 évesen fogadtam el Jézus Krisztust személyes Megváltómnak.
Fontos számomra, hogy az életem alá legyen vetve Istennek, és Vele élő kapcsolatban legyek.
Férjem a zenei szolgálatban tevékenykedik, két fiúgyermekünk van.
Vezérigém: „Minden féltett dolognál jobban őrizd szívedet, mert abból indul ki minden élet.” Példabeszédek 4,23.

Mali Eleonóra


Fény Háza

Mali Eleonóra vagyok, de te szólíts nyugodtan Dórinak.

Intézményt vezetek, segítek, szervezek, tervezek, koordinálok, delegálok, tanítok, írok, partner vagyok, elérhető vagyok.
Mindezt a szakmai tudásom, tapasztalatom, személyiségem és hitbeli meggyőződésem alapján teszem és végzem mindazon munkatársak, szakmai kollégák, testvérek és segítséget kérő édesanyák és gyermekeik között, akik körbevesznek nap mint nap.

Dóra
   
   
   
   
   

 

 

újrakezdés

üdvhadsereg blogja

Történetünk

Az Üdvhadsereg története Az Üdvhadsereget 1865-ben Angliában alapította William Booth, aki szilárdan hitte, hogy keresztyén szolgálatának szerves része a szociális igazságtalanság és nyomorúság ellen vívott harc. Fiatalemberként zálogkölcsönzőben dolgozott, ahol megismerte a mindennapi létfenntartásért küzdők kilátástalan életét, az ipari forradalom következményeként megjelenő városi munkásság tömeges méretű elszegényedését. Catherine Mumforddal kötött házasságában erős spirituális közösséget alakítottak ki egymással. Mielőtt feleségével megérkezett Londonba, hivatástudattól vezérelve - mint metodista lelkész - prédikációs körutakat szervezett az Egyesült Királyságban. 1865 júniusában London külvárosi negyedében járva Booth felfigyelt néhány keresztyén utcai evangélista szolgálatára. Bűntudatot érzett amiatt, hogy nem tesz meg minden tőle telhetőt a nyomorgó munkásosztály testi-lelki felemelkedéséért. Elkötelezve magát egy kis evangelizáló csoporttal, elindította „hadjáratát” a nyomornegyedben. William Booth megtalálta Istentől rendelt küldetését. Prédikációs és szociális munkája érdekében létrehozta a Kelet-London Keresztyén Missziót, melynek nevét az 1878-ban tartott évi konferenciájukon Üdvhadseregre („The Salvation Army”) változtatták. Az új kezdeményezés katonai terminológiát és egyenruházatot használt a bűnnel szembeni hadviselésben. Mozgalmuk a társadalom megvetésével szembeszállva látványosan növekedett. Booth felismerte, hogy nem elég csupán prédikálni az embereknek, ha azok éhesek és betegek. Népkonyhákat, hajléktalan szállókat, szociális foglalkoztatókat kezdett üzemeltetni, mezőgazdasági tanfolyamokat indított. Felszólította a gyártulajdonosokat emberibb munkakörülmények kialakítására, egészségügyi programjaival a korszerűbb ipari munkaviszonyok megteremtéséért küzdött. Napjainkban Az Üdvhadsereg több mint 100 ezer alkalmazottal a világ 118 országában nyújt naponként testi-lelki segítséget minden rászorulónak.

Az üdvhadsereg története Magyarországon

Hazánkban 1924-ben külföldi tisztek segítségével bontott zászlót az Üdvhadsereg, elsőként Budapesten. A háborútól meggyötört és megcsonkított Magyarországon ekkor hatalmas volt a munkanélküliség, a nyomor, a kétségbeesés. Sok férfi keresett vigaszt az alkoholban, sok nő kereste kenyerét az utcán, s nem kevesen kerestek kiutat az öngyilkosságban. Nagy szükség volt tehát az Üdvhadsereg lélekmentő és nyomorenyhítő munkájára, amely hamarosan több városunkban is szárba szökkent és kivirágzott. Munkájuk nyomán 1945-ig szerte az országban harminc segítő központ jött létre, amelyekben lelki és testi nyomorra egyaránt gyógyírt kaphattak azok, akik segítséget kértek. Gyülekezetei és szociális intézményei számtalan szerencsétlen embernek nyújtottak vigaszt és segítséget a II. világháború évei alatt és után is. Mivel azonban az Üdvhadsereg a kommunista kormány alatt is aktívan folytatta evangelizációs munkáját, a politikai hatalom hamarosan nemkívánatosnak minősítette, minden vagyonától megfosztotta és 1949-ben betiltotta működését. Ám nem hiába imádkoztak és reménykedtek évtizedeken át: 1990-ben, a rendszerváltást követően az Üdvhadsereg újraindíthatta munkáját hazánkban. 1990-ben kezdte újra szociális tevékenységét a szervezet, mellyel egy időben a kormány visszaszolgáltatta az Üdvhadseregnek a Dobozi utcai férfiotthon épületét, amelyet 1920-as években építettek, hogy az elesetteknek otthont biztosítsanak. A svájci Üdvhadsereg felügyelte az újraszervezést és svájci lelkipásztorok is megérkeztek Budapestre. [nggallery id=2] Az első Üdvhadsereg gyülekezet a VI. kerületben, Bajnok u. 25. szám alatt jött létre, majd ezt követően újabbak a XVII. és a VIII. kerületekben is. 1994-ben az Üdvhadsereg bővítve szociális tevékenységét anyaotthont nyitott bántalmazott nők és gyermekeik részére, majd három évvel később egy rehabilitációs női otthon is létrejött. 2001-ben új gyülekezeti ház nyílt a VIII. kerületben, majd az első magyar tiszti iskola. 2006-ban Gyöngyösön is új gyülekezet jött létre. Napjainkra több száz támogató tagja van. Üdvhadsereg bemutatása Az Üdvhadsereg Magyarországon - Papp Vilmos Személyes életút-Ungár AladárÜH történetében

Alapelveink

Mi van a középpontban Istennel való kapcsolatunk meghatározza az életünket. Számunkra a hit és a cselekedet egymástól elválaszthatatlanok. Az egyén teljes egyéniségét figyelembe vevő támogatást nyújtunk az egészséges életvitel kialakításában, és ez irányú törekvéseinek minden lehetséges fórumon hangot adunk. Elősegítjük, hogy az emberek Jézus Krisztussal kapcsolatba kerüljenek. Bátorítjuk őket, hogy Jézus Krisztusba vessék hitüket, és vele éljenek elkötelezett életet. Hogyan működünk, mint szervezet Látható része vagyunk a keresztyén egyháznak. Hatókörünk túllép az egyházi helyszíneken. Nálunk nyitott ajtóra talál minden ember, korosztályra, kulturális vagy szociális hátérre való tekintet nélkül. A rendelkezésünkre álló pénzeszközöket felelősségteljesen és hatékonyan használjuk fel. Hol és hogyan kötelezzük el magunkat A jóért harcolunk. Mindenkor kiállunk a keresztyén értékek mellett. Óvjuk környezetünket, mert a természetet Isten teremtményének tartjuk. A magyarországi Üdvhadsereg a nemzetközi Üdvhadsereg része. Részt veszünk abban a küzdelemben, amelyet az Üdvhadsereg a világban uralkodó egyensúlytalanságból fakadó nyomor ellen folytat. A szociális problémák helyi, regionális és nemzeti szinten történő megoldásában megbízható partnere vagyunk a nyilvánosságnak. Hogyan viszonyulunk egymáshoz Sokféle módon teljesítjük küldetésünket. Ebben egymást támogatjuk és nagyrabecsülésünket ki is fejezzük. Az erősségeket és gyengeségeket, az örömöt és a szomorúságot az élet részének tekintjük. Mindenkit bátorító és értelmet teremtő közösségbe hívunk. Óvjuk egészségünket: saját és embertársaink testi, szellemi és lelki épségét.