ADOMÁNYOZÁS ››
Gyülekezetek
gyülekezetek
 
Az Üdvhadsereg egyház része az egyetemes keresztény egyháznak. Magyarországon jelenleg hat gyülekezetünk működik, Budapesten belül: Erzsébetvárosban, Józsefvárosban és Rákoscsabán, valamint vidéken : Debrecenben, Gyöngyösön és Miskolcon. Részletesebb információ ide kattintva érhető el.
Szociális intézmények

Szociális Intézmények

 

Istennel való kapcsolatunk meghatározza az életünket. Számunkra a hit és a cselekedet egymástól elválaszthatatlan,ezért segítünk rászoruló embereken, legyenek hajléktalanok, nélkülözők vagy krízishelyzetbe kerületek. Segítséget intézményesen adunk. Bővebbet ide kattintva tudhat meg.

Adományozás

Adományozás


Az elesettek és bajbajutottak számára intézményesen nyújtunk megoldásokat. Célunk eléréséhez azonban adományokra is szükségünk van. Ha Önnek munkaereje, szaktudása, felesleges tárgyai vagy adományozásra szánt pénze van, kérjük támogassa küldetésünket. Ha szeretné tudni a részleteket, kérjük kattintson ide.

Hírek

Újévi gondolatok

Zsoltárok könyve 67 rész 2-3 verse Legyen kegyelmes hozzánk az Isten, áldjon meg bennünket, és ragyogtassa ránk orcáját! Ismerjék meg utadat a földön, szabadításodat a népek között!   Kedves Olvasó!   Minden újév kezdetén átgondoljuk az elmúltakat és reményteljesen tekintünk az előttünk álló időszakra. Az élet előrehaladtával sokan ráébrednek, mennyire véges napjaink száma, nem mindegy milyen tartalommal töltjük meg. Az alábbi gondolatok segítenek felismerni, hogy a lényeges dolgokat, amelyek igazán befolyásolják a minőséget, mi magunk választhatjuk meg, azt kívánjuk Mindannyiunknak, hogy jól használjuk időnket 2017 évében is.   A történet egy öregemberről szól, aki Kentucky hegyei közt élt fiatal unokájával. Minden reggel a nagyapa korán kint ült a konyhában, és olvasta régi, megviselt Bibliáját. Az unokája, aki ugyanolyan szeretett volna lenni, mint ő, mindenben utánozni igyekezett a nagyapját. Egyik nap megkérdezte, „Papa, én is próbálom olvasni a Bibliát úgy, mint te, de nem értem azt, és amit értek, azt is elfelejtem, amint becsukom. Mire jó a bibliaolvasás?” A nagyapa, aki közben szenet tett a tűzre, csendesen odafordult hozzá, és azt mondta: „Fogd meg ezt a szenes kosarat, menj le a folyóhoz, és hozz egy kosár vizet!” A fiú úgy tett, ahogy mondták neki, bár az összes víz kicsurgott a kosárból, mielőtt visszaért volna a házhoz. A nagyapa nevetett, és azt mondta, „A következő alkalommal egy kicsit jobban szedd a lábad!”, és visszaküldte azzal, hogy próbálja újra. Ezúttal a fiú gyorsan futott, de a kosár csak üres volt, mire hazaért. A szuszból kifogyva mondta nagyapjának, hogy lehetetlen a kosárban vizet hozni, és elindult, hogy vödröt kerítsen a kosár helyett. Az öregember ezt mondta, „Nem akarom, hogy vödörrel hozd a vizet; én egy kosár vizet kérek. Meg tudod te azt csinálni, csak nem igyekszel eléggé”, ezzel el is indult, nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy megnézi, hogyan sikerül a következő forduló. Bár a fiú tudta, hogy lehetetlen, most már csak azért törte magát, hogy lássa a nagyapja az igyekezetét. Megmerítette a kosarat, és futott, ahogy csak tőle telt. Természetesen sokkal azelőtt, hogy elérte volna a nagyapját, a kosár már üres volt. Alig bírt beszélni, „Látod, papa, nincs ételme, ugye te is így gondolod?”. Az öregember azt mondta: „Nézd meg a kosarat!”. A fiú ránézett, és a kosár másmilyen volt. A régi, piszkos szenes kosár helyett egy tiszta kosár volt. „Fiam, ez történik akkor is, amikor a Bibliát olvasod. Lehet, hogy nem érted, vagy nem emlékszel mindenre, de amikor olvasod, az kívül-belül megváltoztat. Ez Isten munkája az életünkben. Ez az, amit csak Isten tud elvégezni, átalakítani bennünket kívül-belül, és lassan Krisztushoz, a Fiához hasonlók leszünk.   Ne múljon úgy el egy nap sem, hogy nem elolvasunk Isten szavából valamennyit! Élj egyszerűen, szeress nagyvonalúan, törődj őszintén, beszélj kedvesen, a többit hagyd Istenre. (ismeretlen szerző)    

Karácsonyban van minden jó…!

  Nekem mindig érdekes, hogy milyen sok ember ünnepli Jézus Krisztus születésnapját. Azért érdekes, mert a hétköznapi életükben nem szoktak foglalkozni vele, nem követik Jézust. Ha megkérdezem tőlük az okát, úgy érzem abban reménykednek, hogy kapnak valamit és természetesen a hagyomány miatt ünnepelnek. Pedig Jézus születésekor fontos dolgok hangzottak el : „Ne féljetek!” és „ Nagy örömöt hirdetek nektek” és „Megtartó született” és „ a földön békesség,az embereknek jóakarat” ( Lukács evangéliuma 2 rész) Ez a bejelentés a félelem ellen, a szomorúság ellen, az elveszettség ellen, a békétlenség ellen és a rosszlelkűség ellen hangzott el. Mert Jézus Krisztusban éppen ezt találjuk, meg és ezzel azt kapjuk meg az életünkbe, ami valóban szükséges nekünk, hogy: ne féljünk, hogy ne legyünk szomorúak, hogy ne elvesszünk el Isten szemében, hogy kapjunk békességet és jó érzés töltsön el, mert a Bibliai Istennel élünk. Nem, ez nem egy ajánló, hanem saját tapasztalatom a hétköznapi életemből és tudom, hogy sokan mások is ugyanúgy tapasztalják, mint én. Azért, mint a cím is mondja: a karácsonyban van minden jó vagy minden, ami hasznos nekem és biztos Önöknek is. Mert szükségem, szükségünk van lelki és szeretetteljes biztonságra, örömre, békességre, jó lelki ismeretre és azért is, mert szükségünk van a Megtartó Jézus Krisztusra. Valóban, én nem tudok nélküle élni, mert az életem gazdag Jézus Krisztussal. Nagyon áldott, örömteli, békés karácsonyi ünneplést kívánok, mert minden jó megvan a karácsonyban!           Bernhard Wittwer               1 Történt pedig azokban a napokban, hogy Augusztusz császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. 2 Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Kviriniusz volt a helytartó. 3 Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. 4 Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, 5 hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. 6 És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, 7 és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. 8 Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. 9 És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. 10 Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: 11 üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. 12 A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban. 13 És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: 14 Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat. 15 Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott. 16 Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. 17 Amikor meglátták őt, elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok hirdettek, 18 és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. 19 Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, és szívében forgatta. 20 A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva Istent mindazért, amit hallottak és láttak, úgy, ahogyan ő megüzente nekik. Lukács evangéliuma 2 rész Új fordítású revideált biblia (revideált károli biblia)   http://abibliamindenkie.hu/  

Híradás megnyitásról

2016. december 10. Sajókazán, a Sólyom telepen- ahol 1500 fős roma közösség él,- nyitottuk meg új imaházunkat.   2015 szeptemberében érkezett megkeresés a Sajókazai Cigány Kisebbségi Önkormányzat vezetőjétől Miskolci gyülekezetünk (az üdvhadseregben hadosztály) vezetőihez, hogy indítsanak az ott élő roma közösség számára foglalkozásokat.   A Sólyom telepen 1500 fős roma közösség él, vezetőjük fontosnak tartotta, hogy legyen lehetőségük helyben is lelki táplálékot kapni.   A Cigány közösség irodájában kezdtük el az istentiszteleteket és a gyermekeknek bibliaórát tartani. Már az első alkalmakon hatalmas volt az érdeklődés és a kis terem perceken belül megtelt. Göröngyösen indultak a gyerekeknek a bibliaórák, eltelt négy hónap is mire a fiatalok „csendben” helyüket elfoglalva figyelni tudtak, a felolvasott történetekre, dicsőítésre.       A misszió szépen haladt, egyre több emberrel sikerült személyes kapcsolatot teremteni, a közösség szépen fejlődött. 2016 Április 11-én sátrat állítottunk Sajókazán, a Sólyom telep legelőjén, egy svájci fiatalokból álló önkéntes csapattal megerősítve. Az istentiszteleteket látogatók közül többek segítségére naponta számíthattunk, 96% a község iskolaköteles diákjainak roma származású, zöme csak késő délután érkeztet meg a sátorhoz ahol a svájci fiatalok kreatív foglakozásokkal, bibliatanításokkal, szabadtéri játékokkal fogadták.   Naponta 10-től 18 –ig a jó időnek köszönhetően kint voltunk a telepen. Örültünk annak, hogy nagyon befogadó közösségbe érkeztünk, nem csak azzal mutatták meg a fiatalok, hogy szolgálnak feléjük, hanem kétkezi munkával is. Két konténert rendeltünk a telepre és elkezdték egy rövid megbeszélés után a szemetet gyűjteni. Furán nézték eleinte őket a lakosok, de hamar elkezdtek segíteni, eleinte a fiatal lányoktól vették el a hatalmas szemeteszsákokat a fiatalok és cipelték helyettük a konténerbe, majd a tinédzser fiúktól a jól megrakott talicskát a férfiak. Naponta tisztult a telep, szemmel látható volt, hogy ők azután is takarították az utcákat, mivel még kellett hozatnunk egy konténert. A svájci ifjak segítettek továbbá az egyik ház szobájának kifestésében is, talán a legnagyobb kihívást a rögtönzött fodrász sátorban tapasztaltak a bátor " fodrászaink", de a képeken is láthatjátok, hogy elégedettem, mosolyogva fogadta mindenki a törődést. Célunk, egy új, szabad szemlélet kialakítása, melyet mi Isten erejével tudunk csak elképzelni. Az emberek élete lassan kezdett a telepen megváltozni. Felismerték, hogy mi a probléma az eddigi életükkel, és azt, hogy a változást önmagukban kell elkezdeniük.   A nyáron ünnepeltünk házasságkötést is, amely szintén egy megtérés következménye volt. Egyre inkább azt tapasztaltuk, hogy a kis közösségi szoba nem elegendő arra, hogy minden érdeklődő el tudjon férni benne. Ezért a szükséget felismerve keresni kezdtünk egy olyan épületet a telepen, amely alkalmas lehet, a kibontakozó gyülekezeti munka helyszíneként.   Így találtunk rá a Bányász utca 72. számú házra, melyet nagy lelkesedéssel kezdtünk alkalmassá tenni a feladatra. Ismét érkezett segítség a svájci testvérektől és a helyiek is lelkesen vették ki a részüket a felújításból. 2016. december 10-én elérkezett a megnyitás napja. Az igei üzenetet Bernhard Wittwer őrnagy, a magyarországi üdvhadsereg vezetője tolmácsolta. Gondolataiból az alábbiakban olvashatunk.     „Az, hogy ma megnyitunk, a Sajókazai Üdvhadsereg Imaházát jó dolog, ha arra is gondolunk, hogyan kezdődött ez a történet, hogy itt Sajókazán most lesz egy nyitott Üdvhadseregi Imaház. Azonban, ez nem csak tavaly szeptemberben kezdődött. A kezdés igazából akkor ott, Betlehemben volt, amikor valaki kinyitotta az istállóját Máriának és Józsefnek, hogy ott megszülethessen az Isten Fia, Jézus. Azért az istállót nyitotta ki, mert máshol nem volt hely és így minden más ajtó zárva maradt számukra. Ez már 2016 évvel ezelőtt volt, de pont azért ünnepelhetünk ma, még ma is!   Én sokkal jobban szeretem nyitni az ajtót, mint zárni. Ha bezárunk egy ajtót, ha nem lehet kinyitni, nem jól érzés, mert kint kell állni, mert nem vagyunk bent. Sokszor lehet tapasztalni, hogy az emberek nem csak a ház ajtaját de a szív ajtaját is bezárják mások előtt. Szerintem ezt már mindenki megtapasztalta a saját életében, lehet már többször is. Jézus is tapasztalta ezt. Először, ott Betlehemben, pár pillanatra a születés előtt. De utána mindig újra és újra. Voltak, akik nem akartak Vele lenni és nem hívták Jézust. De ez azóta is megmaradt a mai napig, hogy nem engedik be Jézust a saját életükbe. Nem, mint megváltót, nem, mint megmentőt, de még mint barátot sem. Jézus pedig a szíved előtt áll és zörget a szíved ajtaján. Ezt olvasunk a Jelenések könyve 3, 20:  „Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.”             Jézus szól hozzád, ha kinyitod a szíved, akkor tud az életbe jönni, akkor együtt vacsorázhatsz vele. A vacsora szó egy jelkép itt, egy szó, amely megmutatja nekünk, amit Jézus szeretne. Amikor együtt vacsorázunk valakivel, kapcsolatban vagyunk vele, együtt könnyebb van az élet, ott van beszélgetés, ott van barátság. Igen, így van ezzel Jézus. Neki nem az számít, milyen a tudásod, ki vagy te, hol laksz, milyen állapotban élsz. Neki csak az számít, hogy tudjon veled lenni, veled kapcsolatban lenni és veled együtt menni az életen át.”   Az eseményen készült teljes fényképalbumot a Facebook oldalunkon megtekintheti ITT

Lelki útravaló

Kinek,mikor

 

 

Gondolatok a Lukács evangéliuma 12 rész 40 verse alapján

 

Az utolsó időket éljük halljuk és olvassuk sokszor. A férjem azonban mindig azt mondja, mi lenne, ha számodra ma van az utolsó idő, ma hív haza Jézus, vagyis meghalsz? Vajon fel vagyunk készülve a találkozásra?  Vagy csak azt mondogatjuk, hogy: „Ó, nem! Még ez sem, meg az sem következett be! Ma még nem jöhet vissza az Úr Jézus!”

Nem ismerjük a napjaink számát. Talán a régiek éltek helyesen, akik minden nap úgy feküdtek le, mintha aznap éjszaka jött volna vissza Jézus.

Vajon mi sohasem fekszünk le haraggal a szívünkben?

Vagy minden nap végén el van rendezve minden az életünkben és nem baj, ha reggel már nem itt a földön ébredünk föl?

Várjuk, várjuk az elragadtatást, de azzal is számolnunk kell, hogy bármelyikünknél korábban következhet be, mint a többieknél, hogy: találkozik a Megváltójával.

 

Ezért „ Ti is legyetek készek…” Lk 12:40

 

Cséki Győzőné

Alapítónk üzenetei

 

William Both, metodista lelkész, az Üdvhadsereg alapítója rengeteg felismeréssel gazdagította a világot. Tanításából most két idézetet emelünk ki. Célunk, hogy érdeklődést váltsunk ki a honlapunkra látogatóból: legyen kedve többet és többet olvasni egy keresztény világmozgalmat elindító lelkésztől.

“Azt gondolom, hogy a legveszedelmesebb dolgok, amivel a 20. században szembe kell néznünk: Vallás Szent Szellem nélkül; keresztyénség Krisztus nélkül; megbocsátás helyreállás nélkül; erkölcs Isten, menny és pokol nélkül.” – William Booth.

“A mi dolgunk az, hogy lehozzuk a mennyet ide a földre.”
― William Booth

Elmélyedne a témában? Vegye föl velünk a kapcsolatot vagy kövessen bennünket valamelyik közösségi médiumon: Facebook, Twitter, Pinterest, Google+. Várjuk csatlakozását!